كد شناسايي :
كلمه رمز :

نرم افزار منتخب :
براي ورود به سيستم كليك نماييد
 
ارتباط با واحد اتوماسيون اداري از طريق سيستم پيام و يا شماره تلفن 7932033 : آدرس : دانشگاه اصفهان - ساختمان كتابخانه مركزي - طبقه اول  |  آدرس سايت : www.ui.ac.ir  |