كد شناسايي :
كلمه رمز :

نرم افزار منتخب :
براي ورود به سيستم كليك نماييد
 
قابل توجه کليه کارشناسان محترم آموزشی
 
جهت حذف مکاتبات فيزيکی ،  فرمهای ذيل بصورت الکترونيکی طراحی  و از طريق سامانه اتوماسيون اداری قابل استفاده می باشد :
1-فرم اعلام و ضعيت تحصيلي دانشجوي دكتري جهت برگزاري ارزيابي جامع
 
2-فرم بررسي وضعيت دانشجو جهت برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري

3-فرم بررسي وضعيت دانشجو جهت برگزاري جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

ارتباط با واحد اتوماسيون اداري از طريق سيستم پيام و يا شماره تلفن 7932033 : آدرس : دانشگاه اصفهان - ساختمان كتابخانه مركزي - طبقه اول  |  آدرس سايت : www.ui.ac.ir  |